Förnamn Efternamn Uppdaterad antal säsonger Skuld, kronor Betalt Anmäld t.o.m. kommentar/målsättning
Anna Linde 2009-07-04 22:31 u
Axel        Colberg            u
Emma        Graas              u
Filip       Axelsson-Meyerson  u
Fredrika von Essen 2009-06-20 10:51 u MÅNGA!!!
Ina         Laurell            u
Johannes Ridefelt 2009-06-25 10:20 u Fler än man skule vilja
Karin       Alexandersson-Ros  u
Lovisa      Nilsson            u
Lukas Tegendal 2009-06-20 12:33 u För många...
Mandus      Ridefelt           u
Max         Markensten         u
Nora Bongiovanni 2009-07-14 22:02 u
Rasmus      Löfgren            u
Rebecka Lindberg 2009-06-23 08:44 u Detta är den yngre R.L.
Simon       Ågren              u
Simon       Graas              u
Sixten      Jonsson            u
Tuve Möller 2009-06-25 13:27 u
Mats        Troeng             p
Vidar       Swenning           p
Albin Ridefelt 2009-06-21 10:47 3 30 hösten 2010 kul!
Henrik Löfås 2009-06-24 09:01 3 30 hösten 2010 50?
Jan Troeng 2009-06-24 16:49 3 30 hösten 2010 50!
Jörgen Ohlin 2009-06-30 01:40 3 30 hösten 2010
Tomas Stenström 2009-07-14 13:54 3 30 hösten 2010 25
Anders Boström 2009-06-25 16:05 livstid 100 livstid Elitklass! (namne i Järfälla)
Bodil Lindberg 2009-06-23 08:42 livstid 100 livstid Jag bommar ju aldrig... eller?
Fredrik Sundin 2009-07-09 19:16 livstid 100 livstid
Henrik Boström 2009-06-24 23:55 livstid 100 livstid 11
Henrik Göhl 2009-06-28 16:24 livstid 0 100 livstid UMA IF antar utmaningen
Jenny Westerbergh 2009-07-16 08:14 livstid 100 livstid
Johan Möller 2009-06-25 13:23 livstid 100 livstid Jämnhet
Johan Höij 2009-07-03 11:20 livstid 100 livstid
Maria Hart 2009-06-23 18:01 livstid 100 livstid
Mattias Lundblad 2009-06-24 08:39 livstid 100 livstid Utmanar UMA IF
Peter Eklöv 2009-07-15 23:06 livstid 100 livstid
Rebecka Lindberg 2009-07-13 08:56 livstid 100 livstid Jag är den äldre
Rob Hart 2009-06-19 22:58 livstid 100 livstid 4 tävlingar till!
Andreas     Hjertson           ?? ??
Gunnar      Tegendal           ?? ??
Hanna       Axelsson-Meyerson  ?? ??
Johan       Westerberg         ?? ??
Kenneth     Jonsson            ?? ??
Mikael Nordström ?? ??
Ulrika      Meyerson           ?? ??
Totalt       1350 100    
Tillgångar 1450