OK Linnés eftersökslista

Det är dags att revidera klubbens eftersökslista för försvunna personer. Nuvarande lista omfattar tjugotre geografiska områden. Deltagandet är naturligtvis frivilligt men med den kännedom om naturen runt Uppsala och med den vana vi har av att ta oss fram i svår terräng blir vi tillsammans en kraftfull resurs.

Vid behov av eftersökning skall polisen först rådgöra med klubbens kontaktman/kvinna, hur stort pådrag som krävs och i vilken utformning. Det mest sannolika är nog att bara en del av medlemmarna blir kallade. Tänk på att en eftersökning kan resultera i en känslofull upplösning. Om du inte tror att du klarar detta bör du avstå. Jag rekommenderar därför att enbart vuxna (>16 år) deltager.

Även om du tidigare har anmält intresse måste du kryssa för att du vill ingå i eftersökslistan i din medlemsprofil här på hemsidan. Logga först in och gå sedan till Blandat - Medlemsprofil i menyn.

När alla uppgifter har inkommit gör jag en fördelning på områden utifrån adressen och sedan kommer ny deltaljerad information på hemsidan.

Thomas Kampf

OK Linné Copyright © 2018 OK Linné — www.oklinne.nu
Tallbacksvägen 68, 756 45 Uppsala
Skriv ut