OK Linnés klubbgård

Omgivningar

OK Linnés klubbgård är belägen i Uppsalas västra delar (klicka för karta) i direkt anslutning till strövområdet Hågadalen och Nåsten, där det finns fin orienteringsterräng och Kung Björn-spåret mot Hammarskog när vädret så tillåter. Även den relativt centralt belägna Stadsskogen ligger mindre än en kilometer bort. När snö finns är det även gott om andra skidspår, bl.a. möjligheten att åka till friluftsgården Hammarskog.

Parkering

Två parkeringsytor finns i anslutning till klubbgården. Var och en rymmer omkring 20 bilar. Den nordöstra (övre) ytan ligger på kommunens mark. Där får fordon parkeras under maximalt 24 timmar. Den sydvästra (nedre) ytan arrenderas av klubben och omfattas inte av begränsningen.

Allmänna kommunikationer

Kommer du med tåg eller länsbuss till Uppsala är det 500 meters promenad från resecentrum till Stora torget. Lokalbuss 7 mot Gottsunda avgår från Stora torget och tar dig mot klubbgården. Avgång sker en gång var tionde minut under högtrafik och en gång i halvtimmen under lågtrafik. Stig av bussen efter 10 minuters resa vid hållplatsen Malma Bergsväg. Gå sedan den lätt utförsluttande Malma Bergsväg västerut och du kommer till klubbgården efter 500 meter.

Hyr för fest eller träning

Klubbgården hyrs ofta av allmänheten för olika aktiviteter, exempelvis fester och träningsläger för andra klubbar. Festlokalen har plats för upp till 75 sittande gäster. Porslin och glas finns för 50 personer. Planlösningen framgår av denna ritning.

Framsidan av Linnés klubbgård. (Foto: Erik Melin)

Hyrestider

Klubbgården kan hyras alla dagar utom tisdagar. Se aktuellt bokningsschema för lediga tider. Hyrestiden är normalt 12.00 till 01.00. Efter 01.00 får ingen aktivitet bedrivas, eftersom detta kan verka störande för de omkringboende däribland boende i vaktmästarbostaden. Om hyrestiden överskrids anses depositionsavgiften förverkad och hyresgästen får inte hyra lokalen igen. All eventuell utomhusaktivitet skall ske på baksidan av huset och inte på entrésidan, även detta för att minimera störningarna för närboende.

Aktuellt bokningsschema >>

Bokning

Bokning sker genom Mats Linde matselinde@gmail.com.

Nyckel hämtas och återlämnas tisdagskvällar vid klubbgården mellan kl 18:00 och 19:00. I samband med hämtning av nyckel ska ifyllt och underskrivet hyreskontrakt lämnas in.

Ladda ner hyreskontraktet som pdf-fil för utskrift >>

Hyresgästen ansvarar för nyckelhantering, städning och varsam hantering av lokalen med omgivning. Om ni vill titta på lokalen, kom ner på tisdagskvällar från ca 18.00 då klubben har träning.

Baksidan av klubbgården är det man möter när man kommer från skogen. Efter ett tungt träningspass är det en välkommen syn. (Foto: Erik Melin)

Priser

Hyrespriset är 1500 kronor för sällskap upp till 30 personer, och 2000 kronor för större sällskap. Hyran för fyra timmar är 700 kronor.

Avgifter för övernattning och bastu: Grundavgift för övernattning är 500 kronor per dygn. Därtill kommer 50 kronor per deltagare och natt. Priset inkluderar dusch. Bastu kostar 100 kronor per bastu (dam/herr) och gång.

Avgifterna sätts in på OK Linnés bankgiro 5732-0954. Betalning skall ske i förskott. Vid hämtning av nyckel skall kvitto på betald hyresavgift uppvisas. Vid avbeställning mindre än en vecka före bokat datum debiteras halva avgiften. Vid hämtning av nyckel uttas också normalt en depositionsavgift på 500 kronor. Avgiften återbetalas vid återlämnande av nyckel och efter godkännande av städning.

Städning

Efter användningen skall lokalen städas enligt följande:

  • Lokalen skall sopas noga och eventuella fläckar torkas bort med fuktig trasa.
  • Köksgolv och farstu/hall skall våttorkas
  • Toaletter skall rengöras
  • Köksavfall och papperskorgar skall tömmas i sophus utomhus (nyckel finns i köket).
  • Glas, porslin etc. skall återställas enligt inventarieförteckningen i köket.

Lämna lokalen i det skick du önskar finna den och du är välkommen åter.

Klubbgården ligger i kanten av det natursköna strövområdet Hågadalen. I bakgrunden ses Kung Björns hög. (Foto: Erik Melin)

Ordningsregler

En vuxen ansvarig person måste vara närvarande under hela nyttjandetiden! Nyckeln och lokalen får inte lånas ut till annan än ansvarig person! Se till att inga obehöriga befinner sig i lokalen. Om fel uppstår inom anläggningen (vatten, elektricitet eller dylikt) kontakta i första hand den boende i vaktmästarbostaden till vänster om entrén. Information om städutrustning, ventilation, säkringsskåp etc. finns i köket. Lokalen är utrustad med brandlarm. Om larmet utlöses finns avstängning och broschyr vid städutrymmets dörr. Rökning är ej tillåten inomhus!OK Linné Copyright © 2019 OK Linné — www.oklinne.nu
Tallbacksvägen 68, 756 45 Uppsala
Skriv ut