OK Linné Elit Ungdom Bredd Veteran
16 oktober (Av Märit G Karlström)
Höstmöte 22 oktober! KG kl 19.15
Snart dags för höstmöte! Med fika!
22 oktober kl 19.15 hålls höstens medlemsmöte där vi tillsammans bestämmer om klubbens verksamhet.

Vid mötet kommer vi att gå igenom förslaget till uppdragsplan för 2018. Länk till uppdragsplanen hittar ni HÄR.

Läs den och kom med dina kloka tankar! Och så får du fika med oss, bara det är ju en ren glädje :)

Dagordningen ser ut som följer:
1. Höstmötets öppnande
2. Fastställande av dagordningen
3. Höstmötets utlysande
4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet
5. Val av två justeringspersoner, som jämte ordföranden för Höstmötet ska justera mötesprotokollet, och agera rösträknare om så krävs
6. Val av ledamöter till Arbetsgrupper som ska väljas på Höstmötet, för en tid av 1 år
7. Insamling av Medlemmarnas tankar, idéer och önskad inriktning för nästa Verksamhetsårs Uppdragsplan.
8. Fastställande av Medlemsavgift för innevarande Verksamhetsår
9. Styrelsen presenterar sitt förslag på budget för nästkommande
Verksamhetsår
10. Beslut om nästa Verksamhetsårs budgetramar för Styrelsen att
förhålla sig till när Uppdragsplanen skrivs
11. Behandling av förslag som väckts av Styrelsen eller inlämnats till Styrelsen minst sju dagar före Höstmötet
12. Övriga frågor
13. Höstmötets avslutas

Varmt välkommen!

Styrelsen

Länka till den här artikeln med
http://www.oklinne.nu?page=news&id=4763

Artikeln har visats 720 gånger

19 februari (Av Märit G Karlström)
Årsmöte 25 februari. Kom och var med!
Vill du veta mer om O-Ringen 2020? Kom på årsmötet får du höra om O-Ringenstaden, arenor, logistik och funktionärsläget
Läs mer...
7 februari (Av Lovisa Larsson)
10Mila-läger 29-31 mars!
Nu ligger anmälan uppe för årets 10mila-läger i Glimåkra. Mer info finns på anmälningssidan.
4 februari (Av Klara Mandahl)
Ledare SOL 2019 - dags att ansöka!
Du som är född 03, 02 eller 01 och vill jobba på SOL- lägret i sommar kan nu ansöka om att bli ledare!
Läs mer...
3 februari (Av Tryggve Rönnqvist)
Linnéslingan 2019
Massor med SNÖ!! Välkomna till Linnéslingan med början tisdag 5/2
Läs mer...

Sök information...

OK Linné i sociala medierOK Linné Copyright © 2019 OK Linné — www.oklinne.nu
Tallbacksvägen 68, 756 45 Uppsala
Skriv ut