OK Linné Elit Ungdom Bredd Veteran
16 oktober (Av Märit G Karlström)
Höstmöte 22 oktober! KG kl 19.15
Snart dags för höstmöte! Med fika!
22 oktober kl 19.15 hålls höstens medlemsmöte där vi tillsammans bestämmer om klubbens verksamhet.

Vid mötet kommer vi att gå igenom förslaget till uppdragsplan för 2018. Länk till uppdragsplanen hittar ni HÄR.

Läs den och kom med dina kloka tankar! Och så får du fika med oss, bara det är ju en ren glädje :)

Dagordningen ser ut som följer:
1. Höstmötets öppnande
2. Fastställande av dagordningen
3. Höstmötets utlysande
4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet
5. Val av två justeringspersoner, som jämte ordföranden för Höstmötet ska justera mötesprotokollet, och agera rösträknare om så krävs
6. Val av ledamöter till Arbetsgrupper som ska väljas på Höstmötet, för en tid av 1 år
7. Insamling av Medlemmarnas tankar, idéer och önskad inriktning för nästa Verksamhetsårs Uppdragsplan.
8. Fastställande av Medlemsavgift för innevarande Verksamhetsår
9. Styrelsen presenterar sitt förslag på budget för nästkommande
Verksamhetsår
10. Beslut om nästa Verksamhetsårs budgetramar för Styrelsen att
förhålla sig till när Uppdragsplanen skrivs
11. Behandling av förslag som väckts av Styrelsen eller inlämnats till Styrelsen minst sju dagar före Höstmötet
12. Övriga frågor
13. Höstmötets avslutas

Varmt välkommen!

Styrelsen

Länka till den här artikeln med
http://www.oklinne.nu?page=news&id=4763

Artikeln har visats 620 gånger

17 oktober (Av Bo Strand)
Resultat terrängserien 2018 del 3
Här finns resultat till och med tredje tillfället i 2018 års terrängserie för barn och ungdomar 6-16 år.
17 oktober (Av Samantha Saeger)
Nominera till Linnés Jerringpris
Linnés Jerringpris tilldelades ifjol Tuve Möller. Vem tycker du förtjänar priset i år?
Läs mer...
17 oktober (Av Tuve Möller)
Uppsala träningshelg 2018
UTH gör comeback med 5 högkvalitativa träningar runt Uppsala.
Läs mer...
16 oktober (Av Märit G Karlström)
Höstmöte 22 oktober! KG kl 19.15
Snart dags för höstmöte! Med fika!
Läs mer...
3 oktober (Av Simon Eklöv)
ASEK söker
ASEK består idag endast av fyra personer, vi behöver fler!
Läs mer...
1 oktober (Av Simon Eklöv)
Utökad avlysning Lunsen
Avlysningen av Lunsen inför O-Ringen 2020 har utökats
Läs mer...
23 september (Av Bo Strand)
Inbjudan till Terrängserien
I oktober startar terrängserien för ungdomar. Här finns inbjudan.
Läs mer...

Mer aktuell information

sep –Tisdagsvärdar hösten 2018

Sök information...

OK Linné i sociala medierOK Linné Copyright © 2018 OK Linné — www.oklinne.nu
Tallbacksvägen 68, 756 45 Uppsala
Skriv ut