OK Linné Elit Ungdom Bredd Veteran
16 oktober (Av Märit G Karlström)
Höstmöte 22 oktober! KG kl 19.15
Snart dags för höstmöte! Med fika!
22 oktober kl 19.15 hålls höstens medlemsmöte där vi tillsammans bestämmer om klubbens verksamhet.

Vid mötet kommer vi att gå igenom förslaget till uppdragsplan för 2018. Länk till uppdragsplanen hittar ni HÄR.

Läs den och kom med dina kloka tankar! Och så får du fika med oss, bara det är ju en ren glädje :)

Dagordningen ser ut som följer:
1. Höstmötets öppnande
2. Fastställande av dagordningen
3. Höstmötets utlysande
4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet
5. Val av två justeringspersoner, som jämte ordföranden för Höstmötet ska justera mötesprotokollet, och agera rösträknare om så krävs
6. Val av ledamöter till Arbetsgrupper som ska väljas på Höstmötet, för en tid av 1 år
7. Insamling av Medlemmarnas tankar, idéer och önskad inriktning för nästa Verksamhetsårs Uppdragsplan.
8. Fastställande av Medlemsavgift för innevarande Verksamhetsår
9. Styrelsen presenterar sitt förslag på budget för nästkommande
Verksamhetsår
10. Beslut om nästa Verksamhetsårs budgetramar för Styrelsen att
förhålla sig till när Uppdragsplanen skrivs
11. Behandling av förslag som väckts av Styrelsen eller inlämnats till Styrelsen minst sju dagar före Höstmötet
12. Övriga frågor
13. Höstmötets avslutas

Varmt välkommen!

Styrelsen

Länka till den här artikeln med
http://www.oklinne.nu?page=news&id=4763

Artikeln har visats 709 gånger

6 december (Av Märit G Karlström)
Protokoll från Höstmötet
Nu kan ni läsa protokoll från höstmötet
Läs mer...
22 november (Av Viktor Janrik)
Prioriterade träningsdagar med ESEK
Nytt koncept lanseras inför vinterträningen.
Läs mer...
20 november (Av Mika Numminen)
Dags att reglera balansen på Min Ekonomi!
Nu börjar det närma sig jul, och det innebär att det är dags att se över ME-balansen.
Läs mer...
2 november (Av Samantha Saeger)
Tisdagsvärdar hösten 2018
Här finns listan över höstens tisdagsvärdar och instruktioner för värdarna.
Läs mer...

Sök information...

OK Linné i sociala medierOK Linné Copyright © 2018 OK Linné — www.oklinne.nu
Tallbacksvägen 68, 756 45 Uppsala
Skriv ut