Arbetsgång kartproduktion – kartbidrag

Här beskrivs arbetsgången för kartprojekt i Uppsala kommun.

Kartritaren lämnar in en offert gällande projektet till styrelsen i aktuell förening, och får förhoppningsvis en beställning att utföra uppdraget.

Projektet utförs och faktura skickas till föreningen. Vid större projekt kan á-conto fakturor förekomma.

Kartrådets ordförande och sekreterare träffar i oktober/november representant från Uppsala kommun där aktuell 3-årsplan redovisas. Årets kartprojekt gås igenom samt utskrifter på kartor som framtagits under året överlämnas till kommunens representant.

Ansökan om kartbidrag sker till kommunen. I regel ansöks 90 % av summa på kommande års 3-årsplan kommande år. Resterande 10 % av kostnaden skall respektive förening täcka in själva.

Beslut om ansökt kommunalt bidrag fås i december från kommunen.
kktuell förening skickar i mitten av januari in underlag (faktura/fakturor samt kartutskrift) till sekreteraren för Kartrådet. Kartbidrag utgår även för tryckning av kartor till större tävlingar. Ett takpris är satt till 12 000 kr per arrangemang.

Vid möte i Kartrådet i början/mitten av februari sker genomgång och beslut tas på inkomna äskanden. Kartrådet består i dagsläget av representanter för följande sju föreningar i Uppsala kommun: IF Thor, Länna IF, OK Linné, OLGY, Rasbo IK, Uppsala IF samt Uppsala OL-allians. Sekreteraren arkiverar samtliga underlag som avhandlats på mötet och underlag för utbetalning tillställs kassör.

Kartbidraget utbetalas av kommunen till kassören i Uppsala OL-allians (f n Mika Numminen). Han fördelar sedan till respektive förening enligt underlag från Kartrådet. Denna arbetsgång beror på att Kartrådet saknar organisationsnummer samt kassör. Observera att det Kommunala kartbidraget alltid betalas ut till aktuell förening och aldrig till kontrakterad kartritare.

Upplagd 2019-04-15, uppdaterad 2019-04-15, visad 325 gånger.
Direktlänk: http://www.oklinne.nu/main/showpage.php?id=5115
Sidansvarig: Christer Eriksson.

OK Linné Copyright © 2020 OK Linné — www.oklinne.nu
Tallbacksvägen 68, 756 45 Uppsala
Skriv ut