OK Linnés Veckans nattbana 2020!!

Breddsektionen i OK Linne’ laddar nu om och kör vidare med ett antal nattbanor fram till våren!
Obs! Kontrollerna är reflexstavar som kommer sitta ute fram till i vår.
Vi siktar även på att köra gemensamma träningar på några torsdagar i anslutning till att Veckans nattbana släpps, se månadsprogrammet.


Vecka 42
Banorna går i Lunsen norr med start från el-stationen. Två banor finns: Bana kort är 3.9 km och Bana lång är 5.2 km båda i skala 1:7500. Även om detta är nattbanor går det såklart att köra de på dagen också.
Kontrollerna är vita reflexstavar. Kodsiffror finns ej.
Banorna finns på Livelox.com så lägg gärna in ditt GPS spår! Det finns separata klasser för natt och dag. Sök på veckans nattbana och OK Linne’ som arrangör.
UsynligO: Vi provar denna app! Banan är upplagd på UsynligO så ladda ner appen till din telefon. Starta appen, gå in på ”USYNLIG BANOR” och sök reda på ”OK Linne Veckans Nattbana V42”, välj kort eller lång bana och starta appen. När du är inom 15 meter från kontrollen får du en signal!
Kartkostnad: Frivilligt, men du får gärna bidra till kostnader vi har i samband med banorna, typ 20:- , genom att swisha till 123 535 00 12.
Obs! Banorna går på för O-Ringen 2021 avlyst område. Så om du avser att tävla i O-Ringen 2021 får du inte springa dessa banor.

Veckans nattbana v42 Bana kort

Veckans nattbana v42 Bana lång

Info Vecka 42

Vecka 43
Banorna går i Lunsen norr med start från parkeringen vid Norra Lunsen. Två banor finns: Bana kort är 4.3 km och Bana lång är 6.1 km båda i skala 1:7500. Även om detta är nattbanor går det såklart att köra de på dagen också.
Kontrollerna är vita reflexstavar. Kodsiffror finns ej.
Banorna finns på Livelox.com så lägg gärna in ditt GPS spår! Det finns separata klasser för natt och dag. Sök på veckans nattbana och OK Linne’ som arrangör.
UsynligO: Vi provar denna app! Banan är upplagd på UsynligO så ladda ner appen till din telefon. Starta appen, gå in på ”USYNLIG BANOR” och sök reda på ”OK Linne Veckans Nattbana V43”, välj kort eller lång bana och starta appen. När du är inom 15 meter från kontrollen får du en signal!
Kartkostnad: Frivilligt, men du får gärna bidra till kostnader vi har i samband med banorna, typ 20:- , genom att swisha till 123 535 00 12.
Obs! Banorna går på för O-Ringen 2021 avlyst område. Så om du avser att tävla i O-Ringen 2021 får du inte springa dessa banor.

Veckans nattbana v43 Bana kort

Veckans nattbana v43 Bana lång

Info Vecka 43

Vecka 44
Banorna går i Lunsen öst med start från parkeringen vid Karlsro. Två banor finns: Bana kort är 3.5 km och Bana lång är 5.0 km båda i skala 1:7500. Även om detta är nattbanor går det såklart att köra de på dagen också.
Kontrollerna är vita reflexstavar. Kodsiffror finns ej.
Banorna finns på Livelox.com så lägg gärna in ditt GPS spår! Det finns separata klasser för natt och dag. Sök på veckans nattbana och OK Linne’ som arrangör.
UsynligO: Vi provar denna app! Banan är upplagd på UsynligO så ladda ner appen till din telefon. Starta appen, gå in på ”USYNLIG BANOR” och sök reda på ”OK Linne Veckans Nattbana V44”, välj kort eller lång bana och starta appen. När du är inom 15 meter från kontrollen får du en signal!
Kartkostnad: Frivilligt, men du får gärna bidra till kostnader vi har i samband med banorna, typ 20:- , genom att swisha till 123 535 00 12.
Obs! Banorna går på för O-Ringen 2021 avlyst område. Så om du avser att tävla i O-Ringen 2021 får du inte springa dessa banor.

Veckans nattbana v44 Bana kort

Veckans nattbana v44 Bana lång

Info Vecka 44

Vecka 45
Banorna går i Stenhagenskogen i NV Uppsala, Stenhagen TC, Start och Mål vid grillplatsen enligt orienteringskartan.
Två banor finns där Bana kort är 3.9 km och Bana lång är 6.0 km, båda i skala 1:7500. Även om detta är nattbanor går det såklart att köra de på dagen också.
Karta: Stenhagen. Nyreviderad hösten 2020. Skala 1:7500, ekvidistans 2.5 meter.
Terrängbeskrivning: Ljuvlig terräng med mossa på marken och små stenar 1-1.4 meter som är markerade på kartan. Vid kontrolluthängning plockade banläggare trattkantareller och Karl-Johan svamp. Måttlig kupering med god framkomlighet. Grönområden i normal omfattning som är markerade på kartan, en del större vindfällen markerade med grönraster på kartan.
Den längre banan kommer in i ett lite tuffare område med delvis stenbunden terräng, de som springer vilse kan hamna i ”Kodöden”, därifrån kan det vara svårt att ta sig hem, osäkra nattorienterare som springer långa banan rekommenderas att springa med mobiltelefon och appen UsynligO.
Kontrollerna är vita reflexstavar. Kodsiffror finns ej.
Banorna finns på Livelox.com så lägg gärna in ditt GPS spår! Det finns separata klasser för natt och dag. Sök på veckans nattbana och OK Linne’ som arrangör.
UsynligO: Vi provar denna app! Banan är upplagd på UsynligO så ladda ner appen till din telefon. Starta appen, gå in på ”USYNLIG BANOR” och sök reda på ”OK Linne Veckans Nattbana V45”, välj kort eller lång bana och starta appen. När du är inom 15 meter från kontrollen får du en signal!
Kartkostnad: Frivilligt, men du får gärna bidra till kostnader vi har i samband med banorna, typ 20:- , genom att swisha till 123 535 00 12.

Veckans nattbana v45 Bana kort

Veckans nattbana v45 Bana lång

Info Vecka 45

Vecka 46
Banorna går i norra Nåsten med start väster om parkeringen vid Hällens gård. Två banor finns där Bana kort är 4.1 km och Bana lång är 5.5 km, båda i skala 1:7500. Även om detta är nattbanor går det såklart att köra de på dagen också.
Kontrollerna är vita reflexstavar. Kodsiffror finns ej.
Banorna finns på Livelox.com så lägg gärna in ditt GPS spår! Det finns separata klasser för natt och dag. Sök på veckans nattbana och OK Linne’ som arrangör.
UsynligO: Vi provar denna app! Banan är upplagd på UsynligO så ladda ner appen till din telefon. Starta appen, gå in på ”USYNLIG BANOR” och sök reda på ”OK Linne Veckans Nattbana V46”, välj kort eller lång bana och starta appen. När du är inom 15 meter från kontrollen får du en signal!
Kartkostnad: Frivilligt, men du får gärna bidra till kostnader vi har i samband med banorna, typ 20:- , genom att swisha till 123 535 00 12.
Obs! Banorna går på för O-Ringen 2021 avlyst område. Så om du avser att tävla i O-Ringen 2021 får du inte springa dessa banor.

Veckans nattbana v46 Bana kort

Veckans nattbana v46 Bana lång

Info Vecka 46

Vecka 47
Banorna går i mestadels lättlöpt mark med god sikt och måttlig till stark (Uppländsk) kupering på Högstaåsen. Långa banan passerar också ett flackt, grönt avsnitt med sämre sikt. Kartan är nyreviderad. OBS! Trots en helt nyreviderad karta har visst skogsbruk under senhösten skapat mindre gallringsytor och enstaka små hyggen i den västra delen av terrängområdet. Dessa är inte redovisade på kartan. De påverkar nattbanan i liten utsträckning men kan beröra vissa vägval. På vissa håll har sikten i grönområden förbättrats men ris på marken sänker löphastigheten.
Två banor finns där Bana kort är 3.6 km och Bana lång är 5.9 km, båda i skala 1:7500. Även om detta är nattbanor går det såklart att köra dem på dagen också.
Kontrollerna är röd-blå-vita reflexstavar. Kodsiffror finns ej.
Banorna finns på Livelox.com så lägg gärna in ditt GPS spår! Det finns separata klasser för natt och dag. Sök på veckans nattbana och OK Linne’ som arrangör.
UsynligO: Vi provar denna app! Banan är upplagd på UsynligO så ladda ner appen till din telefon. Starta appen, gå in på ”USYNLIG BANOR” och sök reda på ”OK Linne Veckans Nattbana V47”, välj kort eller lång bana och starta appen. När du är inom 15 meter från kontrollen får du en signal!
Kartkostnad: Frivilligt, men du får gärna bidra till kostnader vi har i samband med banorna, typ 20:- , genom att swisha till 123 535 00 12.

Veckans nattbana v47 Bana kort

Veckans nattbana v47 Bana lång

Info Vecka 47

Vecka 48
Banorna går på en nyritad karta i Ramstalund lite väst om Uppsala. Två banor finns: Bana kort är 4.3 km och Bana lång är 5.3 km, båda i skala 1:7500. Även om detta är nattbanor går det såklart att köra de på dagen också.
Kontrollerna är vita reflexstavar. Kodsiffror finns ej.
Banorna finns på Livelox.com så lägg gärna in ditt GPS spår! Det finns separata klasser för natt och dag. Sök på veckans nattbana och OK Linne’ som arrangör.
UsynligO: Vi provar denna app! Banan är upplagd på UsynligO så ladda ner appen till din telefon. Starta appen, gå in på ”USYNLIG BANOR” och sök reda på ”OK Linne Veckans Nattbana V48”, välj kort eller lång bana och starta appen. När du är inom 15 meter från kontrollen får du en signal!
Kartkostnad: Frivilligt, men du får gärna bidra till kostnader vi har i samband med banorna, typ 20:- , genom att swisha till 123 535 00 12.

Veckans nattbana v48 Bana kort

Veckans nattbana v48 Bana lång

Info Vecka 48

Vecka 49
Banorna går i mestadels svag till måttligt kuperad bondskog med varierande framkomlighet. Grönområden och hyggen blandat med öppen uppväxt skog. I området finns ett flertal nya MTB-stigar, dessa är redovisade på kartan.
Järnvägen (Lennakatten) skär igenom kartans norra del och det är inte tillåtet att springa på spåret. Det är däremot tillåtet att korsa spåret på markerade passager.
Två banor finns: Kort 4,1 km och Lång 5,6 km
Kartan är nyritad och i skala 1:7 500.
Även om detta är nattbanor går det såklart att köra dem på dagen också.
Kontrollerna är markerade med blå-vit-röd reflexstav. Kodsiffror finns ej.
Banorna finns på Livelox.com så lägg gärna in ditt GPS spår! Det finns separata klasser för natt och dag. Sök på veckans nattbana och OK Linne’ som arrangör.
UsynligO: Vi provar denna app! Banan är upplagd på UsynligO så ladda ner appen till din telefon. Starta appen, gå in på ”USYNLIG BANOR” och sök reda på ”OK Linne Veckans Nattbana V49”, välj kort eller lång bana och starta appen. När du är inom 15 meter från kontrollen får du en signal!
Kartkostnad: Frivilligt, men du får gärna bidra till kostnader vi har i samband med banorna, typ 20:- , genom att swisha till 123 535 00 12.

Veckans nattbana v49 Bana kort

Veckans nattbana v49 Bana lång

Info Vecka 49

Vecka 50
Banorna går i nordöstra Nåsten med start ca 1 km från OK Linne´. Två banor finns: Bana kort är 4.1 km och Bana lång är 5.6 km, båda i skala 1:7500.
Även om detta är nattbanor går det såklart att köra dem på dagen också.
Kontrollerna är markerade med vit reflexstav. Kodsiffror finns ej.
Banorna finns på Livelox.com så lägg gärna in ditt GPS spår! Det finns separata klasser för natt och dag. Sök på veckans nattbana och OK Linne’ som arrangör.
UsynligO: Vi provar denna app! Banan är upplagd på UsynligO så ladda ner appen till din telefon. Starta appen, gå in på ”USYNLIG BANOR” och sök reda på ”OK Linne Veckans Nattbana V50”, välj kort eller lång bana och starta appen. När du är inom 15 meter från kontrollen får du en signal!
Kartkostnad: Frivilligt, men du får gärna bidra till kostnader vi har i samband med banorna, typ 20:- , genom att swisha till 123 535 00 12.

Veckans nattbana v50 Bana kort

Veckans nattbana v50 Bana lång

Info Vecka 50

Vecka 51
Banorna går på en nyritad karta i Ramstalund lite väst om Uppsala. Två banor finns: Bana kort är 3.6 km och Bana lång är 5.6 km båda i skala 1:7500.
Även om detta är nattbanor går det såklart att köra dem på dagen också.
Kontrollerna är markerade med vit reflexstav alt reflexsnitslar. Kodsiffror finns ej.
Banorna finns på Livelox.com så lägg gärna in ditt GPS spår! Det finns separata klasser för natt och dag. Sök på veckans nattbana och OK Linne’ som arrangör.
UsynligO: Vi provar denna app! Banan är upplagd på UsynligO så ladda ner appen till din telefon. Starta appen, gå in på ”USYNLIG BANOR” och sök reda på ”OK Linne Veckans Nattbana V51”, välj kort eller lång bana och starta appen. När du är inom 15 meter från kontrollen får du en signal!
Kartkostnad: Frivilligt, men du får gärna bidra till kostnader vi har i samband med banorna, typ 20:- , genom att swisha till 123 535 00 12.

Veckans nattbana v51 Bana kort

Veckans nattbana v51 Bana lång

Info Vecka 51

Vecka 52
Banorna utgår från fäbodarna i östra Nåsten, Uppsala. Två banor finns: Bana kort är 3.6 km och Bana lång är 5.4 km, båda i skala 1:7500.
Även om detta är nattbanor går det såklart att köra dem på dagen också.
Kontrollerna är markerade med vit reflexstav alt reflexsnitslar. Kodsiffror finns ej.
Banorna finns på Livelox.com så lägg gärna in ditt GPS spår! Det finns separata klasser för natt och dag. Sök på veckans nattbana och OK Linne’ som arrangör.
UsynligO: Vi provar denna app! Banan är upplagd på UsynligO så ladda ner appen till din telefon. Starta appen, gå in på ”USYNLIG BANOR” och sök reda på ”OK Linne Veckans Nattbana V52”, välj kort eller lång bana och starta appen. När du är inom 15 meter från kontrollen får du en signal!
Kartkostnad: Frivilligt, men du får gärna bidra till kostnader vi har i samband med banorna, typ 20:- , genom att swisha till 123 535 00 12.

Veckans nattbana v52 Bana kort

Veckans nattbana v52 Bana lång

Info Vecka 52

Vecka 2, 2021
Banorna går på nyritade O-Ringen-kartan i Östuna. Två banor finns: Bana kort är 4,2 km och Bana lång är 5,5 km, båda i skala 1:7500.
Även om detta är nattbanor går det såklart att köra dem på dagen också.
Kontrollerna är markerade med vit reflexstav. Kodsiffror finns ej.
Banorna finns på Livelox.com så lägg gärna in ditt GPS spår! Det finns separata klasser för natt och dag. Sök på veckans nattbana och OK Linne’ som arrangör.
UsynligO: Vi provar denna app! Banan är upplagd på UsynligO så ladda ner appen till din telefon. Starta appen, gå in på ”USYNLIG BANOR” och sök reda på ”OK Linne Veckans Nattbana V2”, välj kort eller lång bana och starta appen. När du är inom 15 meter från kontrollen får du en signal!
Kartkostnad: Frivilligt, men du får gärna bidra till kostnader vi har i samband med banorna, typ 20:- , genom att swisha till 123 535 00 12.

Veckans nattbana v2, 2021 Bana kort

Veckans nattbana v2, 2021 Bana lång

Info Vecka 2, 2021

Vecka 3, 2021
Banorna går i uppväxt bondskog med överraskande god sikt och måttlig kupering. Kartan är ca 4 år så vissa hyggen är något uppväxta med sämre löpbarhet än väntat.
Två banor finns: Kort 3,8 km och Lång 5,2 km
Båda i skala 1:7 500. Även om detta är nattbanor går det såklart att köra de på dagen också.
Kontrollerna är markerade med blå-vit-röd reflexstav. Kodsiffror finns ej.
Banorna finns på Livelox.com så lägg gärna in ditt GPS spår! Det finns separata klasser för natt och dag. Sök på veckans nattbana och OK Linne’ som arrangör.
UsynligO: Vi provar denna app! Banan är upplagd på UsynligO så ladda ner appen till din telefon. Starta appen, gå in på ”USYNLIG BANOR” och sök reda på ”OK Linne Veckans Nattbana V3”, välj kort eller lång bana och starta appen. När du är inom 15 meter från kontrollen får du en signal!
Kartkostnad: Frivilligt, men du får gärna bidra till kostnader vi har i samband med banorna, typ 20:- , genom att swisha till 123 535 00 12.

Veckans nattbana v3, 2021 Bana kort

Veckans nattbana v3, 2021 Bana lång

Info Vecka 3, 2021


Upplagd 2021-01-17, uppdaterad 2021-01-17, visad 18758 gånger.
Direktlänk: http://www.oklinne.nu/main/showpage.php?id=5127
Sidansvarig: Stefan Nilsson.

OK Linné Copyright © 2021 OK Linné — www.oklinne.nu
Tallbacksvägen 68, 756 45 Uppsala
Skriv ut