Namn Uppsalaåsen
Skala 1:10 000
Ekvidistans 2,5 meter
Yta 5 km²
Fältarbete Christer Eriksson, 1995
Revidering Christer Eriksson, 2001
Upphovsrätt OK Linné
SOFT-nummer C 401:1
Beskrivning Kartan Uppsalaåsen sträcker sig från Sten Sture-monumentet vid Studenternas IP i norr till Ultuna i söder, men själva åsen är längre än så. Förutom åsen utgörs kartan av stora gräs- och åkerytor. På kartan finns flera av universitetsstadens instutioner, som t ex Polacksbacken, Ultuna och Ångströmlaboratoriet. Angränsar via Dag Hammarskjölds väg till Stadsskogen i väster.
Den största höjdskillanden är 45 meter. Inte så märkvärdigt kanske, men åsen är brant – på vissa ställen är lutningen upp mot 50%. Ett av alternativen för backträning i Uppsala, på behagligt avstånd från klubbgården.
Området används ofta för friluftsaktiviteter och är ett välbesökt strövområde.
Översiktskarta
Kartprov
BilderUppsalaåsens östra sluttning med Fyrisån i bakgrunden. Vid militärförråden kilometern norr om Ultuna är åsens sida som brantast. Här är lutningen uppemot 45 grader! Vem sa att Uppland var platt? På vissa ställen har grustäkter tagits upp, och där går rullstenarna i dagen. Utsikt mot nordost från Ultunaåsens krön. Stadsdelen Boländernas skymtar i fjärran. I Kronparken på kartans norra del finns ett av Sveriges mäktigaste bestånd av gammeltallar. Flera är över 300 år gamla och har imponerande omkrets. Upplands största tall växer i mitten av parken. Stängslet vittnar om sommarhalvårets fårbete. En gammeltall som gett vika i Kronparken. Lågorna lämnas kvar till glädje för många djur och växter.
Kartförsäljning OK Linné, 018 - 30 38 55


OK Linné Copyright © 2020 OK Linné — www.oklinne.nu
Tallbacksvägen 68, 756 45 Uppsala
Skriv ut