Bra att veta...

På den här sidan ska vi försöka samla sådant som är kan vara bra att veta om OK Linnés verksamhet, både för nya och gamla medlemmar. Saknar du något på den här sidan, får du gärna skriva och föreslå att det tas med.

Adress klubbgården:
Orienteringsklubben Linné
Tallbacksvägen 68
756 45 UPPSALA
Bankgiro: 5732-0954
IBAN: SE77 8000 0838 1698 3911 4189
BIC: SWEDSESS
Swish: 123 535 00 12
Organisationsnummer: 817601-4382

Att bli medlem

Medlem blir man genom att fylla i en medlemsansökan här på hemsidan. Gällande medlemsavgift ska betalas in inom en månad från ansökningstillfället, annars avslutas medlemskapet. Ange namn på den eller de medlemmar du betalar avgiften för i samband med betalningen. Betalar du med Swish eller via överföring från ett EU-land, lägg till 1,50 kr per betalning. Betalar du från ett land utanför EU lägg till ytterligare 10 kr, dvs 11,50 totalt.

Medlemsavgifter

Familj 950 kr
Enskild 500 kr
Pensionär över 65 år 300 kr
Träningsmedlem* 500 kr
Ungdom t.o.m. 16 år 300 kr
Hedersmedlem 0 kr
* Gäller medlemmar som tävlar för andra klubbar men tränar med oss.

 Ett medlemskap i OK Linné berättigar:
 - Att fritt delta på träningar arrangerade av OK Linné
 - Att delta på läger arrangerade av OK Linné (extra lägeravgifter kan förekomma)
 - Fri startavgift på stafetter i OK Linnés program (uttagning kan förekomma)
 - Att fritt nyttja OK Linnés kartor mot självkostnadspris
 - Möjlighet att köpa kläder från OK Linné
 - Att delta i klubbens arrangemang, fester m.m.
 - De förmåner som framgår av sponsorsidan

Min ekonomi

OK Linnés ekonomisystem Min ekonomi (kräver inloggning) visar den personliga och familjens ekonomiredovisning. Här kan du se din och din familjs tävlingsavgifter, klädräkningar och andra utgående respektive ingående räkningar till klubben.

OK Linnés tävlingsavgifter beskrivs i ett separat stycke nedanför. Klädräkningar och andra räkningar kan belasta ditt konto om du köpt klubbkläder eller t.ex. deltagit på läger och/eller resor som arrangerats av klubben.

En ingående räkning är en räkning skapad av dig ställd till klubben. Du skapar en ingående räkning genom att klicka på knappen "Skapa räkning" längst ner på sidan Min ekonomi. Gör så om du har lagt ut pengar i OK Linnés namn från egen ficka (t.ex. i samband med matinköp inför ett läger, när du tankat en Linnéhyrd minibuss, kört egen bil till en stafett etc). Vi frågor kring detta kontakta elitsektionen.

När orienteringssäsongen är slut stäms ekonomin av för varje familj. Har en familj en negativ balansräkning kommer det en sluträkning över mail. Här ber vi dock varje familj att lösa detta kontinuerligt under året dels för att hjälpa klubbens likviditet och dels för att minska administrationen för klubbens ideella krafter. Tack på förhand!

Om en familj har en positiv balansräkning vid orienteringssäsongen slut så finns tre alternativ. Antingen har man pengarna innestående och räknar av dem kommande år eller också begär man en återbetalning. Det tredje, och mest förekommande, alternativet är att man efterskänker beloppet till klubben (t.ex. till Linnés Gynnare).

Tävlingsavgifter

Varje klubbmedlem, 21 år eller äldre, betalar själv tävlingsavgift (inklusive ev. hyra av löparbricka, efteranmälningsavgift, direktanmälningsavgift och "ej start") för de tävlingar han/hon deltar i.

För ungdomar och juniorer upp t.o.m. 20 år står alltså klubben för tävlingsavgifter. Ungdomarna/juniorerna måste dock själva stå för hyra av löparbricka, efteranmälningsavgift, direktanmälningsavgift och "ej start".

För sommartävlingar (t.ex. O-Ringen, Gotlandstävlingarna, Eskilstuna weekend, m.fl.) betalar alla deltagare själva anmälningsavgiften. Detta gäller även ungdomar och studerande.

För klubbens kontrakterade avtalslöpare regleras tävlingsavgiften i respektive kontrakt.

Tävlingsavgifter i andra idrotter än orienteringslöpning (t.ex. MTB-O, skidorientering, löpning, skidor, multisport, m.fl.) betalas utan undantag av deltagaren själv. Detta gäller alltså även ungdomar, studerande och avtalslöpare.

I samband med inbetalning av medlemsavgiften, d.v.s. i mars, betalas 700 kr i förskott av dem som avser att tävla i orientering, skidor eller skidorientering. Den avgiften täcker förutom de första 7-8 tävlingarna en försäkring som gäller vid tävlingar och organiserade träningar samt resor till och från dessa. Ungdomar och juniorer är medförsäkrade.

Den som vet med sig att han/hon springer fler än 7-8 tävlingar kan antingen betala in en större summa i förskott eller kompletteringsbetala under hösten. Påminnelse om det kommer att meddelas på hemsidan och/eller via mail.

OK Linnés ekonomisystem Min ekonomi (kräver inloggning) uppdateras kontinuerligt under säsongen och innehåller alla deltagares tävlingsavgifter. Här kan du själv titta på ditt saldo och ev. justera dina inbetalningar under året.

För resor till träningar och tävlingar är det upp till fordonsägaren och passagerarna att göra upp om ett pris, gärna innan avresa. Det är inget konstigt att vilja ha betalt om du använder din egen bil till träning eller tävling. Samtidigt är det ojuste att inte fråga fordonsägaren om ersättning som medpassagerare. Klubbens rekommendation i frågan är att varje passagerare betalar 5 kr per mil i ersättning till fordonsägaren, dock inte mer än 18,5 kr per mil och bil pga skatteregler. Klubben rekommenderar att resan avrundas till närmaste hela mil, tur och retur.

Aktivitetskort

Medlemmar kan köpa aktivitetskort av OK Linné. Ett aktivitetskort täcker förutom ett visst antal ordinarie starter på valfria orienteringstävlingar en försäkring som gäller vid tävlingar och organiserade träningar, samt resor till och från dessa. Du köper ett aktivitetskort genom att sätta in pengar på OK Linnés bankgiro med information om vilket kort du avser köpa. Ett kvitto på köpt kort fås genom att kontakta klubbens kassör.

Observera att avgiften för aktivitetskortet kan ersättas av arbetsgivare som ger friskvårdsbidrag eller liknande.

Följande aktivitetskort finns att tillgå:

Bas 700 kr Kortet berättigar till 7 ordinarie starter
Brons 1000 kr Kortet berättigar till 10 ordinarie starter
Silver 1500 kr Kortet berättigar till 15 ordinarie starter
Guld 2000 kr Kortet berättigar till 20 ordinarie starter
Diamant 2500 kr Kortet berättigar till 25 ordinarie starter
* Ett aktivitetskort kan utnyttjas under hela inköpsåret.

Länkar till annan information

Organisation

Klubbkläder

Tävlingsanmälningsrutiner


OK Linné Copyright © 2019 OK Linné — www.oklinne.nu
Tallbacksvägen 68, 756 45 Uppsala
Skriv ut