29 september 2016

Stämpla vid kontrollerna

Kort info om du inte är van vid systemet

Den "pinne" som ligger i ert deltagarkuvert sparar information från de kontroller ni besökt ( vilken kontroll och klockslaget). När ni går i mål och stämplar ut ges en bekräftelse ( eller inte) på att ni har besökt de kontroller ni ska och er totala tid.

Vid kontrollerna stoppar ni pinnen i hålet på dosan som hänger vid varje kontroll. När dosan piper och blinkar (minst blinkar) är det ett tecken på att stämplingen tagit.

Så, håll rätt på pinnen hela loppet(fäst den gärna med ett snöre i ögla el dyl på kläder, gammaldags liftkortsjojo är perfekt) det är det enda beviset på att ni tagit kontrollerna.

<< Tillbaka

Länka till den här artikeln med: /raid/2016/index.php?newsid=4476

Artikeln har visats 372 gånger.