Medlemsansökan

Ansökan om medlemskap i OK Linné sker här via hemsidan. Till ditt medlemskap hör också inloggningsuppgifter till hemsidan. Därigenom kan du styrka din identitet med användarnamn och lösenord vid till exempel anmälan till klubbaktiviteter via hemsidan, så vi kan vara säkra på att du verkligen är den du utger dig för att vara.

Vad kostar det?

Information om aktuella medlemsavgifter finns på Bra att veta-sidan. Kom ihåg att betala in din medlemsavgift inom en månad från ansökningstillfället.

Lagring och visning av dina uppgifter

De uppgifter du lämnar i samband med medlemsansökan kommer att lagras i OK Linnés medlemsregister, både på www.oklinne.nu och i Riksidrottsförbundets system IdrottOnline, och därmed vara föremål för automatisk databehandling. Därför är det viktigt att uppgifterna är korrekta.

Valda delar av de uppgifter du lämnar (namn, adress och telefonnummer) kommer att vara tillgängliga för OK Linnés medlemmar, på samma sätt som medlemsmatrikeln.

Inga uppgifter kommer att säljas, eller utlämnas till tredje part, förutom enligt vad du uttryckligen tillåter. (För närvarande kan du medge att telefon och adress är sökbara på OK Linnés hemsida). Utöver uppgifter du här anger, kommer inga uppgifter om dig att insamlas eller lagras, förutom data av rent teknisk karaktär (som exempelvis behörighet att ändra i månadsprogrammet på hemsidan).

Integritetspolicy

För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter se vår integritetspolicy.


OK Linné Copyright © 2021 OK Linné — www.oklinne.nu
Tallbacksvägen 68, 756 45 Uppsala
Skriv ut