Om OK Linnés hemsida
Sidorna under www.oklinne.nu är Orienteringsklubben Linnés officiella webbplats. Här finns information både för medlemmar och besökare utifrån, t.ex. om våra arrangemang, hur man kontaktar oss, samt mycket annat.

Upphovsrätt
Texten och grafiken på hemsidan är skyddad av lagen om upphovsrätt, och är följaktligen förbjuden att använda eller kopiera utan tillstånd. Kontakta Erik Melin om sådant tillstånd önskas.

Ansvar för information
Det är informationssektionen i OK Linné som har huvudansvaret för dessa sidor. Därtill ansvarar varje sektion för sina sidor, och artikelförfattarna för sina respektive artiklar.

Administratörer Erik Melin
Mats Troeng
Använd adressen admin@oklinne.nu för att skicka e-post till administratörerna!

Integritetspolicy
Länk till information