OK Linné Elit Ungdom Bredd Veteran
14 november 2013 (Av Jan Troeng)
Krönika: Linné och orienteringen växer
OK Linné växer! Både i antalet medlemmar och antalet tävlingsstarter, om man jämför med förra året. I år stod våra löpare upp till 20 år för 40% av klubbens tävlingsstarter, och av klubbens aktiva medlemmar är hela 43% 20 år eller yngre. Det är glädjande, minst sagt, och ett kvitto på den fantastiska ungdomsverksamhet som bedrivs i klubben. Här kommer en krönika inte bara om hur ungdomsverksamheten och hela klubben växer, utan också med några reflektioner kring orienteringsrörelsen igår, idag och imorgon.
När jag började med orientering sprang jag för Storviks IF. Storvik hade runt tre tusen invånare då (det är säkert färre nu, två tusen sa någon), men hade en egen idrottsförening med orienteringssektion. Det har den idag också, fast jag tror den är lite mindre.

En kvart västerut längs riks-80 (den heter E16 numera) fanns Hofors OK. Kungsgårdens SK hade basen fem kilometer österut, OK Hammaren från Sandviken ytterligare en mil bort. Till Järbo OK:s klubbstuga åkte man på max 20 minuter med bil, till dåvarande stjärnklubben Ockelbo OK var det nästan fyra hela mil, men till Årsunda IF:s hemmaplan bara två. Sju klubbar inom en radie på ett par mil, nästan mitt ute på landsbygden.

Idag tillhör ungefär hälften av alla aktiva orienterare de 85 största klubbarna, 21% tävlar för de 25 största. De stora klubbarna som Linné blir större, medan Storviks IF och de sex landsbygdsgrannarna knappast ökat i antalet aktiva orienterare under samma period (min egen uppskattning, det finns ingen Eventorstatistik från 80- och 90-talet).

Men om det är så, så är det en trend som finns i hela samhället. Det handlar om centralisering och urbanisering, något som orienteringen inte kan påverka i någon större grad. Kartan ritas om, för att använda ett passande uttryck.

I den omritningen kan vi välja att se det positiva, som att antalet aktiva orienterare i Sverige ökat med 4%, eller att Linné under 2013 har ökat antalet medlemmar som deltagit i tävlingar med 75 stycken. Och att vi har ett stort överskott på ungdomssidan, både när det gäller aktiva medlemmar och antal starter.

Eller så drar man sig till minnes ”vanliga” nationella tävlingar som hade 4000 deltagare (eller var det 2000?), om när Tiomila hade nästan 500 herrlag eller hur det var på den tiden när man var tvungen att kvala in för att ens få starta i högsta seniorklassen på DM i klassisk distans. Och hur det fanns en klubb nästan i varje håla.

Kollade på Stopptid för ett tag sedan. Jens Lind påstod att det fanns 1100 svenska bandyklubbar på 60-talet, idag är det 180.

Det är säkert sant, det var säkert den gamla goda tiden, och orienteringen (och bandyn) var annorlunda då. Jag gillar sådana historier själv, och vi kan lära oss av dem, men behöver också sätta riktningen utifrån hur rörelsen ser ut idag. Och rörelsen ser annorlunda ut nu jämfört med för 25 år sedan. Inte bara i antalet löpare, klubbar och arrangemang, utan också i hur den genomsnittlige medlemmen vill träna, tävla och arrangera.

Att Linné, och även svensk orientering i stort, har chansen att välja att se positivt på fördelningen av antalet löpare och starter är tydligt. Tittar man närmare på 2013 års Eventorstatistik ser man att 40% av de tävlingsstarter som gjordes i Linné under 2013 gjordes av löpare som är 20 år eller yngre.

Även med Mark Twains sunda ord om lögn och statistik i bakhuvudet är det siffror som visar att Linné, och även många andra svenska föreningar, tagit vara på möjligheterna att bedriva bra, rolig och givande ungdomsverksamhet. Nästa utmaning är förstås att behålla så många som möjligt, men håll med om att det är ett bra utgångsläge.Antalet tävlingsstarter per 10-årsintervall i Linné under 2013.

Vi ska självklart vara stolta över den verksamhet vi bedriver. Att vi ökar medlemsantalet och antalet medlemmar som gjort tävlingsstarter med 19% jämfört med förra året visar att klubben gör något som av många ses som något kul och värdefullt .

Att dessutom ungdomsverksamheten är det som bidragit mest är förstås både positivt och mycket glädjande. Ett resultat av det fina, och även målinriktade, arbete som genomförts av ungdomssektionen de senaste åren.Antalet medlemmar per 10-årsintervall som gjort tävlingsstarter för Linné under 2013.

Om vi ser på antalet aktiva medlemmar bör vi samtidigt vara ödmjuka och inse att Uppsala är en av landets största största städer, dessutom med ett ledande univsersitet, och tänka på att antalet föreningar inom två mils radie är färre än runt Storvik. Och det bor fler människor i Uppsala än i Gästriklands västra hörn.

Vad blir slutsatsen då? Man skulle kunna se det som om Linné som klubb blir viktigare för orienteringsrörelsen. Vi står för en inte försumbar del av det totala antalet tävlingsstarter, och i takt med det blir vi också en viktig tävlingsarrangör.

Precis som vi har en av de största elittrupperna, flest antal 25mannalag och flest tävlingsaktiva, är det rimligt att förvänta sig att vi också går i täten när det gäller orienteringsarrangemang.

Hur man väljer att göra det är en svår balansgång. Hur många, vilken sort och med vilken önskad kvalitetsnivå till exempel.

Vår stora verksamhet gör att även klubbaktiviteter som till exempel KM, ungdomsträningar och organisation kring elittruppsstöd (för att bara nämna några) inte ordnas på en handvändning. Samtidigt har vi flest antal medlemmar av alla orienteringsklubbar i Sverige, Storviks IF till exempel arrangerar en eller till och med ett par tävlingar om året trots att man bara har runt 10% av Linnés aktiva medlemmar.

Å andra sidan är Stoviks tävlingar mindre, det är inte SM eller Tiomila, och utan att trampa klubben på tårna är inte elit- och ungdomsverksamheten just nu lika bidragande till den totala orienteringsrörelsen som Linnés dito är. Vilket självklart är helt naturligt med medlems- och befolkningsunderlag – det bara belyser att olika föreningar bidrar på olika sätt utifrån olika förutsättningar.

Man skulle kunna mäta hur många timmar som en genomsnittlig medlem lägger ner i en förening av Linnés storlek, och jämföra det med en annan klubbs motsvarande siffra. Men i slutändan är det nog ändå medlemmarnas engagemang och vilja som avgör hur långt vi når, snarare än att bara mäta tid. Timmarna behövs såklart också, men bäst blir det när de fylls med aktiviteter som ger engagemang och mening. Både när det gäller eget deltagande, och som arrangör.

Just sådana frågor diskuterades på Höstmötet. Åsikterna hos klubbens medlemmar är det som i slutändan bestämmer vägen framåt, och det är just där vi befinner oss nu. Och vi gör det i ett ur många perspektiv fint utgångsläge!

Avslutningsvis lite siffror och fakta:

- Linnés löpare gjorde tillsammans 4 971 tävlingsstarter 2013.
- Antalet löpare med minst en tävlingsstart var 460.
- Linné var den klubb som hade flest antal löpare som gjorde minst en tävlingsstart under 2013 (460), näst flest hade Göteborg-Majorna OK med 345.
- Flest antal starter från en och samma årgång gjorde 1999:orna. 248 starter!
- Linné stod för 1,5% av de personer som tävlat under 2013, och för 1,3% av starterna.

Fotnot: Antalet ”aktiva medlemmar” har beräknats som det antal som under året anmält sig till tävlingar via Eventor. Något som bör stämma väl för Linné men också ska tolkas med viss försiktighet.

Länka till den här artikeln med
https://www.oklinne.nu/?page=news&id=3766

Artikeln har visats 2959 gånger

23 juli (Av Mats Åberg)
Hemdagars 10-11 augusti
OK Linnés egen 2-dagars. Ett perfekt genrep inför en höst full med tävlingar!
Läs mer...
22 juli (Av Mats Troeng)
Jukolainfo
Information om Jukola & Venla i Rovaniemi 21-22 augusti. Uppdaterad 23 juli.
Läs mer...
19 juli (Av Lovisa Lingfors)
Anmälan SM-resor 2021
Nu har anmälan till klubbens SM-resor öppnat. Separat anmälan till medel/stafett och långdistans.
Läs mer...
20 juni (Av Lena Nilsson)
Veckans bana 2021
Vårens sista Veckans bana, v25!
Läs mer...
19 juni (Av Bo Strand)
O-Ringens Träningskartor 2021
Nu kan funktionärsföreningarnas medlemmar springa på O-Ringens träningskartor redan nu under sommaren 2021!
Läs mer...

Sök information...

OK Linné i sociala medierOK Linné Copyright © 2021 OK Linné — www.oklinne.nu
Tallbacksvägen 68, 756 45 Uppsala
Skriv ut