OK Linnés klubbgård

Omgivningar

OK Linnés klubbgård är belägen i Uppsalas västra delar (klicka för karta) i direkt anslutning till strövområdet Hågadalen och Nåsten, där det finns fin orienteringsterräng och skidspåret Kung Björn-spåret mot friluftsgården i Hammarskog när vädret så tillåter. Även den relativt centralt belägna Stadsskogen ligger mindre än en kilometer bort. När snö finns är det även gott om andra skidspår.

Parkering

Två parkeringsytor finns i anslutning till klubbgården. Var och en rymmer omkring 20 bilar. Den nordöstra (övre) ytan ligger på kommunens mark. Där får fordon parkeras under maximalt 24 timmar. Den sydvästra (nedre) ytan arrenderas av klubben och omfattas inte av begränsningen.

Allmänna kommunikationer

Kommer du med tåg eller länsbuss till Uppsala är det 500 meters promenad från resecentrum till Stora torget. Lokalbuss 7 mot Gottsunda avgår från Stora torget och tar dig mot klubbgården. Avgång sker en gång var tionde minut under högtrafik och en gång i halvtimmen under lågtrafik. Stig av bussen efter 10 minuters resa vid hållplatsen Malma Bergsväg. Gå sedan den lätt utförsluttande Malma Bergsväg västerut och du kommer till klubbgården efter 500 meter.

Hyr för fest eller träning

Klubbgårdens samlingsrum och kök hyrs ut för olika aktiviteter som privata fester och träningsläger för andra klubbar.

Vi hyr INTE ut för fester eller liknade aktiviteter till grupper som domineras av ungdomar eller unga vuxna. Lokalen kan i övrigt hyras alla dagar och kvällar när den inte används för klubbens aktiviteter. Se aktuellt bokningsschema för lediga tider. Festlokalen har plats för upp till 60 sittande gäster. Porslin och glas finns för 60 personer. Planlösningen framgår av denna ritning.

Hyrestiden sträcker sig fram till kl. 22.00 kväll mot vanlig veckodag och fram till 01.00 natt lördag och söndag. För att inte störa boende i och omkring klubbgården får ingen aktivitet bedrivas efter dessa tider.

Framsidan av Linnés klubbgård. (Foto: Erik Melin)

Aktuellt bokningsschema

Bokning och förfrågningar

Bokning sker genom mejl till Mats Linde, matselinde@gmail.com. Normalt kommer det ett svar inom några dagar. Har du inte fått svar inom en vecka så skicka ett mejl till.

Kom gärna och titta på lokalen om du är intresserad eller undrar över något. Tisdagskvällar från ca 17.30 är det i princip alltid någon på plats i samband med klubbens träning.

Baksidan av klubbgården är det man möter när man kommer från skogen. Efter ett tungt träningspass är det en välkommen syn. (Foto: Erik Melin)

Priser

Hyran är 1 500 kronor för sällskap upp till 30 personer, och 2 000 kronor för större sällskap. Hyran för fyra timmar är 700 kronor.

Avgifter för övernattning och bastu: Grundavgift för övernattning är 500 kronor per dygn. Därtill kommer 50 kronor per deltagare och natt. Priset inkluderar dusch. Bastu kostar 100 kronor per bastu (dam/herr) och gång.

Avgifterna sätts in på OK Linnés bankgiro 5732-0954. Betalning skall ske i förskott. Hyra kan också faktureras mot en avgift på 50 kr.

Vid avbeställning mindre än en vecka före bokat datum debiteras halva avgiften.

Vid hämtning av nyckeltagg betalas också normalt en depositionsavgift på 500 kronor (kontant eller Swish). Avgiften återbetalas vid återlämnande av taggen efter godkännande av städning och övrigt.

Nyckeltagg

Nyckeltaggen hämtas och återlämnas normalt tisdagskvällar i klubbgården mellan kl. 17:00 och 18:00. Vid hämtning av taggen skall kvitto eller motsvarande på betald hyresavgift uppvisas och underskrivet hyreskontrakt samt 500 kr i depositionsavgift (kontant eller Swish) lämnas.

Ladda ner hyreskontraktet som pdf-fil för utskrift

Hyresvillkor och städning

Hyresgästen är ansvarig för nyckeltaggen, städning och varsam hantering av lokal och omgivning. Hyresgästen ansvar också för att hyrestiden enligt ovan och att vad som i övrigt överenskommits inte överskrids.

En ansvarig person måste vara närvarande under hela nyttjandetiden. Nyckeln och lokalen får inte lånas ut till andra personer eller grupper. Obehöriga personer får inte komma in i lokalen.

Ljudliga utomhusaktivitet skall ske på baksidan av huset och inte på entrésidan, för att minimera störning för närboende.

Rökning är endast tillåten utomhus vid askkoppen på baksidan av huset.

Efter användningen skall lokalen städas enligt följande:

  • Lokalen skall dammsugas noga och våttorkas vid behov.
  • Köksgolv och farstu/hall skall våttorkas.
  • Toaletter inklusive handfat och toalettstolar skall rengöras.
  • Köksavfall och papperskorgar skall tömmas i sophus utomhus.
  • Glas, porslin etc. skall återställas.

Lämna alltså lokalen i det skick du önskar finna den och du är välkommen åter.

Överskrids dessa villkor är depositionsavgiften förverkad och hyresgästen får inte hyra lokalen igen.

Klubbgården ligger i kanten av det natursköna strövområdet Hågadalen. I bakgrunden ses Kung Björns hög. (Foto: Erik Melin)


OK Linné Copyright © 2024 OK Linné — www.oklinne.nu
Tallbacksvägen 68, 756 45 Uppsala
Skriv ut