OK Linné Elit Ungdom Bredd Veteran
21 oktober 2020 (Av Helena Grennberg)
Covid-19-pandemin är inte över
För att förhoppningsvis bromsa smittspridningen i regionen gäller sedan 20 oktober striktare riktlinjer för Uppsala och Uppland, till att börja med fram till 3 november. Detta påverkar klubbens höstplanering
Kom inte om du känner dig sjuk.
Tvätta händerna. Håll avstånd.
Detta är grundreglerna som vi levt efter sedan i våras, och som fortfarande gäller.
 

De skärpta riktlinjerna

för region Uppsala innebär att den försiktiga återgång till hur vi normalt lägger upp OK Linnés höstverksamhet måste justeras.
 

Vi ska undvika att resa med kollektivtrafik.

Det betyder att om du inte kan ta dig till träningen till fots, per cykel eller har bil måste du välja annan plats att träna på. Vi bör undvika att samåka med de vi inte träffar normalt. Tänk även till innan samåkning med minibussarna om det inte går att lösa transporten på annat säkert sätt (ur smittspridningsperspektiv och trafiksäkerhetsperspektiv). Om möjligt bör träningar längre bort planeras om så de blir på cykelavstånd under perioden med mer strikta restriktioner.
 

Vi ska, om det är möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med.

Träning utomhus av den typ vi ägnar oss åt är enligt den information vi fick från Riksidrottsförbundet idag (21/10) tillräckligt säker förutsatt tillräckligt avstånd, 1,5 m, och bara friska deltagare från ankomst till avfärd. Kontakt mellan personer som inte ingår i samma familj ska minimeras, även före och efter träningen.
Det innebär att vi stänger omklädningsrummen på KG för all användning. Kom ombytt och nykissad, med bra överdrag och duscha hemma.
Detta (avstånd mellan deltagare) gäller även Rockjympan och annat vi har i lokaler som inte är KG.
Vi stänger även användning av toaletterna, och köket på KG får inte användas (inte mikron utanför heller).
Den som har anledning att hämta/lämna träningsutrustning i träningsförrådet längst in i omklädningshallen får göra det, och det är tillåtet för en person åt gången att skriva ut träningar på kontoret. Ingången på baksidan är den som ska användas vid besök till kontoret. Kom bara om du känner dig helt frisk och stanna så kort stund som möjligt!
 

Alla verksamheter bör vidta åtgärder för att minimera antalet besökare vid samma tidpunkt.

Det innebär att vi, precis som i våras, behöver ta in anmälan och sätta maxtak för träningar för de som inte längre är unga nog för att ingå i kategorin "ungdom", enligt RF född 2002 eller senare. För att vara på den säkra sidan säger vi att USEKs aktiviteter (upp till 16) är ungdom, och inte behöver ha anmälan medan ESEKs (och de av BSEK-aktiviteter som har gemensam samlingstid och som bedöms attrahera omkring 50) behöver ha anmälan och antalstak. Vi tror att 50 fortfarande fungerar för aktiviteter utomhus men att t.ex. Rockjympan behöver ha ett tak på 20. Detta från idag och till dess restriktionerna lättar.
 

Fester och annat socialt umgänge

såsom samlingar inomhus ska inte arrangeras innan restriktionerna lättas. Planering för vintertisdagssoppor, Linnégala och andra trevligheter kan fortsätta men vi kan bara öppna om restriktionerna lättar och vi gjort helhetsbedömningen att det är säkert.

Styrelsen följer utvecklingen noga, och hoppas att alla i klubben fortsätter att ta ansvar för helheten, trots att tillvaron blir lite tråkigare när vi inte får ses.
De striktare reglerna gäller i första hand till 3 november men kan förlängas och även skärpas av Region Uppsala eller annan myndighet.

Folkhälsomyndigheten
region Uppsala
SOFT

Länka till den här artikeln med
https://www.oklinne.nu/?page=news&id=5327

Artikeln har visats 1491 gånger

Sök information...

OK Linné i sociala medierOK Linné Copyright © 2021 OK Linné — www.oklinne.nu
Tallbacksvägen 68, 756 45 Uppsala
Skriv ut