OK Linné Elit Ungdom Bredd Veteran
19 februari (Av Märit G Karlström)
Årsmöte 25 februari. Kom och var med!
Vill du veta mer om O-Ringen 2020? Kom på årsmötet får du höra om O-Ringenstaden, arenor, logistik och funktionärsläget
Måndag 25 februari håller OK Linné sitt årsmöte. Vi börjar kl 18.30 och som vanligt är det KG som gäller. Vid årsmötet går vi igenom verksamhetsberättelsen för 2018 och fattar beslut om 2019 års verksamhet. Din röst är viktig så kom och var med! Fika serveras och dessutom kommer vi att officiellt inviga de nyrenoverade omklädningsrummen.

Tom Karlsson och Anna Karlström kommer och berättar om läget inför O-Ringen 2020. Det blir inspirerande och spännande information nu när det stora äventyret allt mer börjar ta form.

Dagordningen ser du nedan, längre ner hittar du länkar till dokumenten som hör till årsmötet. Du behöver vara inloggad för att kunna läsa dokumenten.

En motion har kommit från Kartsektionen och till den punkten (13a) finns även ett protokoll från föreningsrådet för O-Ringen Uppsala, samt den bilaga som hänvisas till i samma protokoll (SOFT:s svar till UIF gällande handläggning av Lunsenkartan).

1. Årsmötets öppnande
2. Fastställande av dagordningen
3. Årsmötets utlysande
4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet
5. Val av två justeringspersoner, som jämte ordföranden för årsmötet ska justera mötesprotokollet, och agera rösträknare om så krävs
6. Arbetsgruppers och styrelsens verksamhetsberättelser samt
resultat- och balansräkningar för det senaste verksamhetsåret
7. Revisorernas berättelse
8. Ansvarsfrihet för Styrelsen
9. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter till kommande styrelse. Minst sju ordinarie ledamöter inkl. ordförande
10. Val av:
a. Ordförande, för en tid av 1 år
b. Hälften av övriga styrelseledamöter, för en tid av 2 år
c. Eventuella styrelsesuppleanter, för en tid av 1 år
d. Två revisorer, för en tid av 1 år
e. Två revisorssuppleanter, för en tid av 1 år
f. Ledamöter till Arbetsgrupp som ska väljas på Årsmötet, för en
tid av 1 år
g. Val av Valberedning, för en tid av 1 år
11. Presentation av styrelsens lagda uppdragsplan och arbetsgruppers verksamhetsplaner för innevarande verksamhetsår
12. Beslut om att ge styrelsen mandat att verkställa uppdragsplanen och arbetsgruppers verksamhetsplaner enligt § 6.
13. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen minst sju dagar före årsmötet
a) Motion från Kartsektionen
14. Övriga frågor
a) Information om O-Ringen 2020. Koncept och nuläge (Tom Karlsson och Anna Karlström)
15. Årsmötets avslutas

Här kommer länkar till de olika dokumenten:
Verksamhetsberättelse
Revisionsberättelse

Färdig Uppdragsplan

Verksamhetsplan ASEK
Verksamhetsplan BSEK
Verksamhetsplan ESEK
Verksamhetsplan MSEK
Verksamhetsplan USEK
Verksamhetsplan Hittaut

Motion från Kartsektionen
Protokoll föreningsrådet 2018-06-01
Bilaga 1 (Svar från SOFT till UIF)

Varmt välkomna hälsar Styrelsen!

Länka till den här artikeln med
http://www.oklinne.nu?page=news&id=4851

Artikeln har visats 640 gånger

19 februari (Av Märit G Karlström)
Årsmöte 25 februari. Kom och var med!
Vill du veta mer om O-Ringen 2020? Kom på årsmötet får du höra om O-Ringenstaden, arenor, logistik och funktionärsläget
Läs mer...
7 februari (Av Lovisa Larsson)
10Mila-läger 29-31 mars!
Nu ligger anmälan uppe för årets 10mila-läger i Glimåkra. Mer info finns på anmälningssidan.
4 februari (Av Klara Mandahl)
Ledare SOL 2019 - dags att ansöka!
Du som är född 03, 02 eller 01 och vill jobba på SOL- lägret i sommar kan nu ansöka om att bli ledare!
Läs mer...
3 februari (Av Tryggve Rönnqvist)
Linnéslingan 2019
Massor med SNÖ!! Välkomna till Linnéslingan med början tisdag 5/2
Läs mer...

Sök information...

OK Linné i sociala medierOK Linné Copyright © 2019 OK Linné — www.oklinne.nu
Tallbacksvägen 68, 756 45 Uppsala
Skriv ut