OK Linné Elit Ungdom Bredd Veteran
17 februari (Av Märit G Karlström)
Årsmöte 24 februari
Kom och var med på årsmöte! Vi behöver dig och din röst!
Måndag 24 februari håller OK Linné sitt årsmöte. Vi börjar kl 18.30 och som vanligt är det KG som gäller. Vid årsmötet går vi igenom verksamhetsberättelsen för 2019 och fattar beslut om 2020 års verksamhet. En viktig del i det är ju O-Ringen som nu närmar sig med stormsteg. Din röst är viktig så kom och var med! Fika serveras dessutom!

Dagordningen ser du nedan. Nedanför dagordningen hittar du också länkar till de dokument som hör till årsmötet. Du behöver vara inloggad för att kunna läsa dokumenten.


1. Årsmötets öppnande
2. Fastställande av dagordningen
3. Årsmötets utlysande
4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet
5. Val av två justeringspersoner, som jämte ordföranden för årsmötet ska justera mötesprotokollet, och agera rösträknare om så krävs
6. Arbetsgruppers och styrelsens verksamhetsberättelser samt
resultat- och balansräkningar för det senaste verksamhetsåret
7. Revisorernas berättelse
8. Ansvarsfrihet för Styrelsen
9. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter till kommande styrelse. Minst sju ordinarie ledamöter inkl. ordförande
10. Val av:
a. Ordförande, för en tid av 1 år
b. Hälften av övriga styrelseledamöter, för en tid av 2 år
c. Eventuella styrelsesuppleanter, för en tid av 1 år
d. Två revisorer, för en tid av 1 år
e. Två revisorssuppleanter, för en tid av 1 år
f. Ledamöter till Arbetsgrupp som ska väljas på Årsmötet, för en
tid av 1 år
g. Val av Valberedning, för en tid av 1 år
11. Presentation av styrelsens lagda uppdragsplan och arbetsgruppers verksamhetsplaner för innevarande verksamhetsår
12. Beslut om att ge styrelsen mandat att verkställa uppdragsplanen och arbetsgruppers verksamhetsplaner enligt § 6.
13. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen minst sju dagar före årsmötet
14. Övriga frågor
15. Årsmötets avslutas

Om du har frågor du vill ska diskuteras på mötet är det bara att höra av sig till styrelsen. Gör det minst en vecka före mötet så att vi hinner förbereda frågan.

Dokument inför mötet:
Uppdragsplan
Verksamhetsberättelse
Revisionsberättelse

Verksamhetsplaner:
Verksamhetsplan ASEK
Verksamhetsplan BSEK
Verksamhetsplan ESEK
Verksamhetsplan MSEK
Verksamhetsplan USEK
Verksamhetsplan Hittaut

Varmt välkomna!
Styrelsen

Länka till den här artikeln med
http://www.oklinne.nu?page=news&id=5239

Artikeln har visats 178 gånger

22 februari (Av Helena Grennberg)
Projektanställningar hos UOF
Upplands orienteringsförbund söker två projektledare. Sök senast 15 mars!
Läs mer...
20 februari (Av Mats Troeng)
Sprintträningshelg med landslaget 28 februari-1
Landslaget bjuder in till tre dagar med sprintträningar i Uppsala.
Läs mer...
17 februari (Av Märit G Karlström)
Årsmöte 24 februari
Kom och var med på årsmöte! Vi behöver dig och din röst!
Läs mer...
17 februari (Av Rassmus Andersson)
10mila Prio-träningsdag Stockholm
Lördagen den 7:e mars kör vi två träningar från träningspaketet i våra förberedelser inför 10mila.
Läs mer...
14 februari (Av Åsa Hedin)
Måsenhelgen 28-29 mars
Häng med ungdomarna på vår-resa till Nyköping!
Läs mer...
2 februari (Av Lena Nilsson)
Månadens nattbana
Månadens nattbana för februari 2020
Läs mer...

Sök information...

OK Linné i sociala medierOK Linné Copyright © 2020 OK Linné — www.oklinne.nu
Tallbacksvägen 68, 756 45 Uppsala
Skriv ut