OK Linné Elit Ungdom Bredd Veteran
19 februari (Av Märit G Karlström)
Årsmöte 1 mars
Kom och var med på årsmöte! Vi behöver dig och din röst! Nu finns både dokument och länk till mötet.
Måndag 1 mars håller OK Linné sitt årsmöte. Vi börjar kl 19.00 och med fortsatta restriktioner är det digitalt möte som gäller. Nu finns även länk till mötet och dokumenten med. Vid årsmötet går vi igenom verksamhetsberättelsen för 2020 och fattar beslut om 2021 års verksamhet. Din röst är viktig så koppla upp dig och var med!

Dagordningen och tillhörande dokument ser du nedan. För att kunna använda länken till mötet behöver du vara inloggad. HÄR är möteslänken.


1. Årsmötets öppnande
2. Fastställande av dagordningen
3. Årsmötets utlysande
4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet
5. Val av två justeringspersoner, som jämte ordföranden för årsmötet ska justera mötesprotokollet, och agera rösträknare om så krävs
6. Arbetsgruppers och styrelsens verksamhetsberättelser samt
resultat- och balansräkningar för det senaste verksamhetsåret
7. Revisorernas berättelse
8. Ansvarsfrihet för Styrelsen
9. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter till kommande styrelse. Minst sju ordinarie ledamöter inkl. ordförande
10. Val av:
a. Ordförande, för en tid av 1 år
b. Hälften av övriga styrelseledamöter, för en tid av 2 år
c. Eventuella styrelsesuppleanter, för en tid av 1 år
d. Två revisorer, för en tid av 1 år
e. Två revisorssuppleanter, för en tid av 1 år
f. Ledamöter till Arbetsgrupp som ska väljas på Årsmötet, för en
tid av 1 år
g. Val av Valberedning, för en tid av 1 år
11. Presentation av styrelsens lagda uppdragsplan och arbetsgruppers verksamhetsplaner för innevarande verksamhetsår
12. Beslut om att ge styrelsen mandat att verkställa uppdragsplanen och arbetsgruppers verksamhetsplaner enligt § 6.
13. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen minst sju dagar före årsmötet
14. Övriga frågor
15. Årsmötets avslutas

Här kommer en lista över de dokument som presenteras och gås igenom i samband med mötet. Du behöver vara inloggad för att nå dem.

Verksamhetsberättelse
Revisionsberättelse
Uppdragsplan 2021

Verksamhetsplanerna för de sektioner som har skriftliga sådana hittar du i Dokumentarkivet, i mappen: Styrelsen\Verksamhetsplaner\2021

Om du har frågor du vill ska diskuteras på mötet är det bara att höra av sig till styrelsen. Gör det minst en vecka före mötet så att vi hinner förbereda frågan.


Varmt välkomna!
Styrelsen

Länka till den här artikeln med
http://www.oklinne.nu?page=news&id=5239

Artikeln har visats 456 gånger

1 februari (Av Mika Numminen)
Observera idag...Dags att betala medlemsavgift!
Nu börjar säsongen närma sig (trots den rikliga snömängden i skogen) och det är dags att betala medlemsavgiften!
Läs mer...
25 februari (Av Åsa Hedin)
Digitala O-ringenmöten
Under våren kommer vi hålla några digitala O-ringenmöten dit alla funktionärer och andra intresserade bjuds in.
Läs mer...
19 februari (Av Märit G Karlström)
Årsmöte 1 mars
Kom och var med på årsmöte! Vi behöver dig och din röst! Nu finns både dokument och länk till mötet.
Läs mer...
17 februari (Av Stina Åberg)
Nybörjarkurser för barn
P.g.a. COVID-19 har vi fått göra förändringar av våra nybörjarkurser men det blir Skogslek och Skogsrally även i år!
Läs mer...
16 februari (Av Helena Grennberg)
Dags för den årliga registerkontrollen
En trygg idrott är en idrott fri från mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. En idrott...
Läs mer...
14 februari (Av Lena Nilsson)
Veckans nattbana 2021
Breddsektionen i OK Linné kör vidare med nattbanor och det blir ett antal banor fram till våren.
Läs mer...
7 januari (Av Kristin Olovsson)
Äntligen gemensamma träningar igen!
I och med FHMs ändrade råd kring utomhusträning innan jul öppnar vi nu upp för gemensamma träningar igen.
Läs mer...

Sök information...

OK Linné i sociala medierOK Linné Copyright © 2021 OK Linné — www.oklinne.nu
Tallbacksvägen 68, 756 45 Uppsala
Skriv ut